Soojustagastus basseini ja spaa ventilatsioonisüsteemist

Tulenevalt hetkeolukorrast energiaturul ja eelkõige maagaasi hindade tõusutrendist, on Ecoheat OÜ läbi viinud uuringu- ja tehnilisi
töid hotelliäri akvatsooniga ventilatsiooniseadmete soojustagastuse teemal.

Analüüsisime ühe Eesti veekompleksiga hotelli ventilatsioonisüsteemide õhuparameetreid, soojatarbimise graafikuid, soojavarustuse skeemi. Nagu analüüs näitas, on soojustagastus ventilatsioonisüsteemidest äärmiselt tõhus.

Selle põhjuseks on asjaolu, et isegi välisõhu temperatuuril -21°C on akvatsooni ventilatsioonisüsteemist väljuva õhu temperatuur umbes +8°C ja mis oluline, õhu suhteline niiskus on tasemel 90-100%. See võimaldab teil toota küttesüsteemi pideva vajadusega võrreldava soojushulga. Meie ettevõtte poolt välja töötatud soojuspumpade kasutamine katab suvekuudel kuni 100%, talvekuudel kuni 50% soojavajadusest.

Soojuse tarbimine süsteemis ja tootmine rekupereemissüsteemi poolt
Graafik näitab küttesüsteemi vajadust ja soojustagastuse võimalust protsentides küttesüsteemi nimivõimsusest igal 365 päeval aastas. Arvutamisel võeti 2021. aasta välisõhu temperatuuri andmed.

Soodneon asjaolu, et basseiniveeküttesüsteemitagasivoolutorujahutusvedelikutemperatuuron madal, +25…+30°C. See võimaldabsoojuspumbal, andessellelesüsteemilesoojust, töötadasuureenergiatõhususeteguriga, kulutadesvähemelektrit.

Allpool on skeem meie ettevõtte poolt väljatöötatud soojuspumba ja sisseehitatud soojusvahetiga sissepuhke-väljatõmbeventilatsiooni süsteemi koostoimest.

Kavandatavate soojuspumpade eripärad:

–Välispaigaldus;
–UsaldusväärsedkomponendidjuhtivateltEuroopatootjatelt;
–Madalaaerodünaamilisetakistusegaaurustikooskülmumisvastasefunktsiooniga;
–Täisfunktsionaalnekontrollerindividuaalsejuhtimisprogrammijakaugjuurdepääsuga;
–Võimaluspaigutadatsirkulatsioonipumpkorpusesisse.

Rekuperatsioonisüsteemi teostatavusuuring akvatsooni ruume teenindava ventilatsiooniagregaadi näitel jahutusvedeliku küttetemperatuuridele kuni 45°C/60°C.

Talv -21°СSuvi (arvutuslikud andmed)Keskmised väärtused
Õhutemperatuur, °С+8,6+30
Õhukulu, m3/h6600 (30% kogu vooluhulgast 22000)6600 (30% kogu vooluhulgast 22000)
Soojusvõimsus, kW36,27 / 41,9250,35 / 55,7043,31 / 48,81
Energiatarve, kW/h8,32 / 14,348,27 / 14,598,3 / 14,47
Gaasi säästmine, m3 (/h)4,28 / 4,955,94 / 6,575,11 / 5,76

Rekuperatiivsete soojuspumpadega ventilatsioonisüsteemide moderniseerimise majanduslik efektiivsus on väga kõrge.

Elektrikuluga 0,2 Eur/kW ja gaasihinnaga 2,4 Eur/m³ tarbib soojuspump elektrit 14541,6 Eur/aastas, samas vähendab gaasitarbimist rahaliselt 93767,04 Eur/aastas. Kokkuhoid 79225,44 Euro/aastas

Projekti eeldatav tasuvusaeg on alla 1-2 aasta.

Meie meeskond, omades kõiki vajalikke pädevusi, on valmis tegema kõiki töid teie ventilatsiooniseadmete soojustagastusega varustamise osas.

Saatke meile andmed:

  • Gaasitarbimine m³ 2021 Detsembri kuu eest
  • Sundventilatsiooni süsteemi andmed (projekt, seadmed, teh. andmed)

Oleme valmis teostama tasuta arvutused Teie objekti jaoks.

Shopping Cart
Scroll to Top